Eettisyys

Seuraavassa säännöskokoelmassa kerrotaan SportHG:n toiminnasta ja vastuullisuudesta, teknisten urheiluasusteiden tuotannossa ja viimeistelysssä, niin kuin myös tuotteiden ja merkin mainostuksessa. Sen tulee toteutua jokaisessa merkin toiminnassa joka taphtuu joko jonkun sen työntekijän tai yhteistyöläisen kautta 

Yleiset periaattet

Kaikki SportHG:n toiminnot tulee suorittaa eettisesti ja vastuullisesti.

On oleellista, että kaikki SportHG:n toiminnot tapahtuu joka maassa sen maan voimassa olevan lainmukaisesti.

Kaikkien ihmisten ja yhtiöiden jotka ovat tekemisissä SportHG:n kanssa tulevat saamaan inhimillisen sekä oikeudenmukaisen kohtelun.

Kaikki SportHG:n toiminta tapahtuu ympäristöystävällisesti.

Lapsuuden suojeleminen ja tukeminen on SportHG:n keskeisiä päämääriä kaikissa merkin toiminnoissa.

Ketään ei tule sortaa, rodun, sukupuolen, vamman, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen mielipiteen, iän tai kansalaisuuden takia.

SportHG on vastaan kaikkea väkivaltaa kaikissa tilanteissa.

SportHG lupautuu antamaan asiakkailleen korkea laatuisia ja turvallisia tuotteita.

Asiakkaiden kanssa kommunikointi tulee olla, selkeää, läpinäkyvää, dynaamista ja suoraa.

Kaikki SportHG:n yhteistyökumppanit sekä työntekijät ovat velvollisia toimimaan huomaavaisesti ja kunnioittaen.

Kaikki SportHG:n työntekijät markkinoivat tuotetta, standardien mukaisesti, väärentämättä tuotteiden ominaisuuksia. Kaikki markkinointi tulee tapahtua selkeästi, läpinäkyvästi ja huolellisesti.

SportHG kilpailee markkinoilla rehellisesti sekä laillisesti eikä tule suvaitsemaan vilpillisiä toimintoja.

Kaikki kaupankäynti tapahtuu aina lain määräämissä puitteissa.

Ei tulla suvaitsemaan epärehellistä tuotekilpailua muiden tuotteiden kanssa.

Ei myöskään suvaita minkäänlaista lahjontaa SportHG:n työntekijälle jos vastineeksi odotetaan vaikutusvaltaa tämän työ alueen päätöksien teossa.

Suhteet julkisiin laitoksiin, hallinto alueisiin ja valtion poliisiin tulee aina olla kirjattuna. SportHG:n työntekijöiden tulee aina helpottaa ja auttaa kaikessa tekemisessä mikä on yhteydessä SportHG:hen.

 

sport-etico
There are no products